Biuletyn Informacji Publicznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

      Co to jest?
3) liczba spraw prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy OIRP w Szczecinie

Dane statystyczne za 2005- 2010 rok:

1/ liczba spraw wszczętych i zakończonych przed OSD w Szczecinie – 72

2/ kary orzeczone w tym okresie:

  1. upomnienia - 14
  2. kara pieniężna - 10
  3. kara nagany z ostrzeżeniem - 4
  4. skreślenie z listy radców prawnych - 1
  5. kara zawieszenia prawa do wykonywania zawody radcy prawnego przez 2 lata wraz z orzeczonym obok zakazem wykonywania patronatu przez 5 lat - 1
3/ Średni czas trwania postępowania dyscyplinarnego przed OSD w Szczecinie 6 tygodni.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3343
Wprowadzony przez: Dorota Szyjanowska
Data opublikowania: 2011-10-18 08:35:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-10-18 11:39:53 Dorota Szyjanowska
Publikacja artykułu