Biuletyn Informacji Publicznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

      Co to jest?
STATUS PRAWNY

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego.

Ustawa ta określa zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych.

Nadzór nad działalnością samorządu wykonuje Minister Sprawiedliwości.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie jest, obok Krajowej Izby Radców Prawnych oraz pozostałych Okręgowych Izb, jedną z jednostek organizacyjnych samorządu.

Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie posiada osobowość prawną.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2490
Wprowadzony przez: Dorota Szyjanowska
Data opublikowania: 2011-10-18 12:03:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-10-18 12:16:17 Dorota Szyjanowska
Publikacja artykułu