Biuletyn Informacji Publicznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

      Co to jest?
REPREZENTACJA OIRP W SZCZECINIE

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) oraz par. 11 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych (stanowiącego załącznk do Uchwały nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie uchwałą nr 22/X/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. ustanowiła pełnomocników do reprezentowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie wobec organów władzy, organów administracji publicznej, organów samorządów zawodowych, krajowych i zagranicznych instytucji, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz do podpisywania dokumentów, w osobach:

1. Przemysław Mijal- Dziekan

2. Anna Biel- Wicedziekan

3. Adam Jędrzejewski- Skarbnik

4. Piotr Sydor- Sekretarz

5. Albert Kuźmiński- Członek Prezydium

6. Elżbieta Dąbrowska- Członek Prezydium

Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady, w tym Dziekana lub Wicedziekana.

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3798
Wprowadzony przez: Dorota Szyjanowska
Data opublikowania: 2011-10-20 10:35:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-05-08 09:20:03 Dorota Szyjanowska
2017-05-08 08:49:07 Dorota Szyjanowska
2017-01-24 23:23:14 Dorota Szyjanowska
2014-02-24 11:29:37 Dorota Szyjanowska usunięto z listy Wicedziekana
2013-05-29 10:39:56 Dorota Szyjanowska Publikacja artykułu
2013-05-29 10:39:34 Dorota Szyjanowska IX kadencja (2013-2016)
2013-05-13 11:53:36 Dorota Szyjanowska Ukrycie artykułu
2011-10-20 10:54:34 Dorota Szyjanowska Publikacja artykułu